Německo

Německo

Pěstování chmele v Německu je soustředěno do několika oblastí. Klimatické a pěstitelské podmínky jsou zde typické pro centrální Evropu s tím, že oproti českým pěstitelským oblastem zde převládá více srážek a všeobecně lehčí půdy.

Chmelařství má v Německu dlouhou tradici s počátky tradici sahající do 11. až 12. století. Největšího rozvoje se pěstování chmele dočkalo od poloviny 19. století, podobně jako v českých zemích, průmyslovou revolucí spojenou s rozvojem pivovarnictví. V poválečném období až do roku 2014 bylo Německo nějvětším pěstitelem a producentem chmele na světě, až ho v roce 2015 vystřídaly Spojené státy americké.

Pěstování chmele v německu je soustředěno do pěti pěstitelských oblastí a to (od největších): Hallertau, Tettnang, Elbe-Saale, Spalt a Hersbruck.

 Oblast Hallertau: Hallertau v Bavorsku je největší oblastí pěstování chmele na světě s více než 15 000 hektary a více než 1300 chmelových farem. Produkuje více než pětinu roční výroby chmele na světě. Centrum oblasti je město Volnzach/Mainburg. Z pěstovaných odrůd jsou zde nejvíce zastoupeny Hallertauer Magnum, Taurus, Perle, Hersbrucker a Herkules.

 Oblast Elbe-Saale: druhá největší pěstitelská oblast v Německu zahrnuje více než 50 chmelařských podniků v dnešních spolkových německých zemí Saska, Saska-Anhaltska a Durynska situovaných okolo dvou řek Labe a Saale. I zde má produkce chmele dlouhou tradici sahající až do 11. Století. Tato oblast zaznamenala velký rozvoj po roce 1950 v období východního Německa, kdy se výroba soustředila do velkých výrobních podniků. V tuto dobu se celá tato oblast specializovla zejména na pěstování vysokoobsažných „hořkých“ odrůd a na moderní velkovýrobní způsob výroby chmele. Celková plocha této oblasti představuje cca 1400 ha chmelnic a převládající pěstované odrůdy jsou Hallertauer Magnum, Herkules a Perle.

 Oblast Tettnang: třetí největší oblast pěstování chmele se nachází v Bádensku-Württembersku, severně od Bodamského jezera a je soustředěna kolem města Tettnang. Ačkoli Tettnang zaujímá přibližně 8% z celkové německé výroby chmele (výměra chmelnic je zde přibližně 1300 ha) z hlediska rozlohy, je jedním z předních výrobců velmi jemného aromatického chmele na světě. Z pěstovaných odrůd chmele zde převládají odrůdy Tettnanger a Hallertauer.

 Oblast Spalt: druhou nejmenší oblastí pěstování chmele je oblast kolem města Spalt s mimořádně bohatou chmelovou tradici. Již ve středověku chmel z této oblasti měl vynikající pověst. Celá oblast má specifické mikroklima pro pěstováníchmele vyznačující se nízkými srážkami s mnoho hodin slunečního svitu a velmi hlubokými bohatými půdami které dodávají nejlepší kvalitu a aroma zde pěstovaným odrůdám. Celková výměra zaujímá cca 400 ha a nejvíce pěstované odrůdy jsou Spalter, Hallertauer a Spalter Select.

 Nejmenší oblastí je oblast Hersbruck, s centrem v okolí stejnojmenného města. Vzhledem ke své poloze a rozsahem výroby chmele je již zahrnována do oblasti Hallertau.

Všechny odrůdy
Jméno Země Alfa kyseliny Obsah Cohumulonu Info
Ariana Německo 9,0 - 13,0 % 40 - 42 % Více informací
Callista Německo 2 - 5 % 15 - 21 % Více informací
Hallertau Blanc Německo 9,5 - 11,5 % 25 % Více informací
Huell Melon Německo 6,5 - 8,5 % 28 % Více informací
Mandarina Bavaria Německo 7,0 - 10,5 % 31 - 35 % Více informací
Northern Brewer Německo 6,0 - 10,0 % 27 - 32 % Více informací
Perle Německo 4,0 - 9,0 % 29 - 35 % Více informací
Polaris Německo 16,0 - 23,0 % 27 % Více informací