Česko

Česko

Chmel se v České republice pěstuje ve třech chmelařských oblastech vymezených zákonem (žatecká, úštěcká a tršická). Typické mikroklimatické podmínky těchto oblastí pozitivně působí na jedinečný charakter a kvalitu českých chmelů.

Oblasti se vyznačují hlubokými humózními půdami s ojedinělým složením (tzv. "žatecké červenky" nebo opukovým podložím), menším objemem srážek během vegetace a vyššími průměrnými teplotami, což pozitivně ovlivňuje zrání a kvalitu chmele

Všechny odrůdy
Jméno Země Alfa kyseliny Obsah Cohumulonu Info
Saaz Special Česko 4,5 - 8,0 % 20 - 24 % Více informací
Žatecký poloraný červeňák Česko 2,5 - 4,5 % 23 - 26 % Více informací