Žatecký poloraný červeňák

Žatecký poloraný červeňák

Velmi jemný aromatický chmel, světový standard jemných chmelů. Vyniká vysokým obsahem farnesenu a výbornými pivovarskými vlastnostmi, pro použití zejména do spodně kvašených piv plzeňského typu, kde vynikne jeho mimořádně jemné aroma s vyváženou jemnou hořkostí.

Byl získán klonovou selekcí původních porostů žatecké a úštěcké oblasti. Existuje devět klonů: Osvaldův klon 31; 72; 114,  Siřem, Blato, Lučan, Zlatan, Podlešák a Blšanka. Při pěstování jsou nejrozšířenější Osvaldovy klony 31, 72 a 114. Registrována byla v roce 1952. Je to nejrozšířenější odrůda pěstovaná v českých chmelařských oblastech, dříve označovaná za "zelené zlato" pro svoji pivovarskou jedinečnost a exportní význam. Pěstitelskou nevýhodou je nízký průměrný výnos, který se průměrně pohybuje mezi 0,9 - 1,2 tuny suchého chmele z hektaru.

Chmelové hlávky má střední až dlouze vejčité, hustě nasazné. Vřeténko hlávek je jemné, pravidelné, dlouhé 16 - 19 mm.

Aroma

Velmi jemné, typické pravé chmelové - světový standard kvality jemných chmelů

Pivovarské využití

Pro druhé a třetí (závěrečné) chmelení nebo dry-hopping. Chmel primárně vyšlechtěný a používaný na spodně kvašená piva, ležáky plzeňského nebo bavorského typu.

Intenzita Aroma

5 - 6

Dodatečné informace
Země původu Česko
Alfa kyseliny 2,5 - 4,5 %
Beta kyseliny 4,0 - 6,0 %
Poměr alfa/beta 0,6 - 1,0
Co-humulon 23 - 26 %
Celkové silice 0,4 - 0,8 ml/100g
Myrcen 25 - 40 % w/w
Linalool 0,4 - 0,6 % w/w
Caryophylen 6 - 9 % w/w
Farnesen 14 - 20 % w/w
Humulen 15 - 30 % w/w
Geraniol 0,1 - 0,2 % w/w

Zpět Přejít do eshopu