Kvasinky - Fermentis

Kvasinky - Fermentis

Společnost Hop Products s.r.o. nabízí sortiment sušených kvasinek společnosti Fermentis.

 

 

Proč používat kvasinky Fermentis?

Tak, jak se vyvíjí celý pivovarský průmysl, je dnes nezbytné vyrábět velmi kvalitní piva a kvašené nápoje, a proto použití velmi kvalitních surovin je již nezbytností. Rozmanitost druhů a stylů piva na dnešním trhu zvyšuje náročnost na udržování vlastní škály kmenů kvasinek na daný pivní styl a to zejména u menších řemeslných pivovarů, kde jsou časové, finanční i prostorové možnosti často velmi omezené. Požadavky trhu, pro úspěšné a renomované producenty piva, vyžadují aby každá šarže piva byla v souladu s předchozími a byla zajištěna jejich konzistence. Kromě ostatních surovin hrají kvasinky velmi důležitou a rozhodující úlohu v pivu. Abychom pomohli naplnit tuto důležitou úlohu a cíle, dodává společnost Fermentis řadu pivovarských kvasinek v sušené formě, připravené k použití. Kvasinky jsou vyráběny v nejmodernějších rozmnožovacích zařízeních a poté šetrně vysušeny, aby si zachovaly všechny své vlastnosti. Pravé a původní ležácké kvasinky pochází z renomovaných evropských zdrojů a umožňují výrobu vysoce kvalitních ležáckých piv. Pro výrobu vrchně kvašených piv typu Ale, s autentickým aroma, má společnost také širokou řadu vysoce kvalitních a oblíbených kmenů.

Všechny druhy sušených kvasinek od společnosti Fermentis mají dlouhou, tříletou tvanlivost, což přináší výhody v distribuci a nenáročnost na skladování. Pro použití kvasinek je nutná pouze rehydratace v čisté vodě nebo mladině a při dané koncentraci na objem mladiny mohou být přímo aplikovány. V této fázi již není nutné laboratorní vybavení a postupy, protože kvasinky již pečlivým procesem výroby prošly a balení již zajišťuje mikrobiální čistotu a stabilitu. Takto kvalitně zpracované pivovarské kvasinky umožňují předvídatelný fermentační proces, nezbytný pro zajištění konzistentní a požadované kvality piva.