FERMENTIS (FR) "Kvasinky"

FERMENTIS (FR) "Kvasinky"

Společnost Hop Products s.r.o. nabízí sortiment sušených kvasinek společnosti Fermentis.

  

Proč používat kvasinky Fermentis?

Tak, jak se vyvíjí celý pivovarský průmysl, je dnes nezbytné vyrábět velmi kvalitní piva a kvašené nápoje, a proto použití velmi kvalitních surovin je již nezbytností. Rozmanitost druhů a stylů piva na dnešním trhu zvyšuje náročnost na udržování vlastní škály kmenů kvasinek na daný pivní styl a to zejména u menších řemeslných pivovarů, kde jsou časové, finanční i prostorové možnosti často velmi omezené. Požadavky trhu, pro úspěšné a renomované producenty piva, vyžadují aby každá šarže piva byla v souladu s předchozími a byla zajištěna jejich konzistence. Kromě ostatních surovin hrají kvasinky velmi důležitou a rozhodující úlohu v pivu. Abychom pomohli naplnit tuto důležitou úlohu a cíle, dodává společnost Fermentis řadu pivovarských kvasinek v sušené formě, připravené k použití. Kvasinky jsou vyráběny v nejmodernějších rozmnožovacích zařízeních a poté šetrně vysušeny, aby si zachovaly všechny své vlastnosti. Pravé a původní ležácké kvasinky pochází z renomovaných evropských zdrojů a umožňují výrobu vysoce kvalitních ležáckých piv. Pro výrobu vrchně kvašených piv typu Ale, s autentickým aroma, má společnost také širokou řadu vysoce kvalitních a oblíbených kmenů.

Všechny druhy sušených kvasinek od společnosti Fermentis mají dlouhou, tříletou tvanlivost, což přináší výhody v distribuci a nenáročnost na skladování. Pro použití kvasinek je nutná pouze rehydratace v čisté vodě nebo mladině a při dané koncentraci na objem mladiny mohou být přímo aplikovány. V této fázi již není nutné laboratorní vybavení a postupy, protože kvasinky již pečlivým procesem výroby prošly a balení již zajišťuje mikrobiální čistotu a stabilitu. Takto kvalitně zpracované pivovarské kvasinky umožňují předvídatelný fermentační proces, nezbytný pro zajištění konzistentní a požadované kvality piva. 

 

Jednotlivé tipy pivovarských kvasinek společnosti "Fermentis", najdete v obrázkovém odkazu níže. 

Pro více informací o dostupnosti jednotlivých kmenů kontaktujte přímo obchod@hopproducts.cz