Nákupní košík

0 Kč 0

Afrika

 • Southern Promise

  354 Kč 308 Kč bez DPH

  141.6 Kč / 100g

  Vložit do košíku

  Southern Promise 250g

  Alfa: 9,0 - 12 %

  Obsah oleje: -

  Aroma: Bylinné, ovocné (meruňka, grep, zázvor)

  Zpracování: Granule T90

Obchodní podmínky

Provozovatel:

HOP PRODUCTS s.r.o.

Josefa Ressla 1469/2

434 01 Most

ČESKÁ REPUBLIKA

IČ: 01728733

DIČ: CZ01728733

Obchodní podmínky

1. Zachování vlastnického práva:

a) Zboží se stává majetkem objednávajícího v okamžiku zaplacení.

b) Prodávané zboží zůstává v majetku prodávajícího až do potvrzení všech plateb, které s prodejem souvisí.

c) Pokud kupující poruší smlouvu/obchodní podmínky, má právo si prodejce prodané zboží převzít zpět a po kupujícím vymáhat případnou vzniklou škodu, zejména výdaje související s přepravou zboží a manipulací se zbožím.

2. Rozsah dodávky:

V rámci e-shopu je možno zakoupit v jedné objednávce zboží v minimálním množství 250 g a maximálním množství 3 kg. U množství většího než 3 kg, kontaktujte prosím obchod@hopproduts.cz, nebo +420 603 933 312.

3. Způsoby platby:

Platba předem (zálohová faktura v zemích EU) nebo dobírka (ČR).

Zboží nelze platit v hotovosti.

4. Záruka, reklamace:

a) Ve vztazích neupravených níže uvedeným reklamačním řádem se právní vztahy kupujícího a prodávajícího řídí obecně závaznými předpisy, zejména zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zák.č. 40/1994 Sb., občanský zákoník a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

b) Reklamační řád vydává HOP PRODUCTS, s.r.o. za účelem informovanosti kupujícího o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků (reklamace) a povinností prodávajícího v souvislosti s reklamací.

c) Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.

d) Prodávající nemůže být odpovědný za snížení kvality vzniklé nesprávným skladováním či manipulací se zbožím kupujícím.

e) Kupující musí uplatnit u prodávajícího vady v záruční lhůtě, nejlépe ihned po zjištění vady. Kupující musí doručit reklamované zboží k prodávajícímu na své náklady.

g) Zboží musí být řádně zabaleno v originálním obalu a odeslané na adresu prodávajícího.

h) Odpovědnost za vady se nevztahuje na případy omezené životností výrobků při jejich obvyklém užívání.

i) Prodávající rozhodne o reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

j) Při vystavení případného opravného daňového dokladu v případě odstoupení od smlouvy nebo slevě z ceny bude použita cena uvedená na dokladu prokazujícím uzavření kupní smlouvy.

k) Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

l) Další nároky kupujícího - bez ohledu na jejich právní základ - jsou vyloučeny. Prodávající nemůže být proto odpovědný za vady, které vznikly nepřímo s dodávaným zbožím, zejména neodpovídá za ušlý zisk nebo jinou finanční ztrátu, kterou utrpěl kupující.

m) Výše uvedené vyloučení odpovědnosti není platné, pokud příčina ztráty vznikla na základě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. V případě lehké nedbalosti, je prodávající zodpovědný pouze za předvídatelné škody způsobené porušením smluvní povinnosti.

n) Prodávající je zbaven povinnosti dodržet podmínky smlouvy v případě zásahu vyšší moci. Nepředvídatelné okolnosti, které činí dodání prodávajícímu nepřiměřeně obtížné nebo nemožné, se považuje za události vyšší moci.

o) Kupující je oprávněn ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží od prodávajícího odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a zboží vrátit zpět prodávajícímu na své náklady, nepoužité v originálních obalech a s veškerou poskytnutou dokumentací.

p) Prodávajíci nenese odpovědnost za vyfouknutí vakuového balení při přepravě jiným dopravcem. V tomto případě prodávajíci vydá pokyny k zachování kvality produktu.

5. Dodávaná dokumentace

Při prodeji v rámci ČR a EU vystaví prodávající dodací list a fakturu – daňový doklad. Při prodeji mimo území ČR a EU vystaví prodávající dodací list (packing list), fakturu – daňový doklad a zboží celně projedná na celním úřadě. Na žádost kupujícího může prodávající nechat vystavit za úplatu rostlinolékařské osvědčení a certifikát původu.

Expedice zboží:

V rámci ČR: expedice objednaného zboží do 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky/platby.

V rámci EU: expedice objednaného zboží do 2 pracovních dnů po potvrzení objednávky/platby.

Mimo EU: na dotaz obchod@hopproducts.cz

Možnosti dopravy:

Pro doručení objednaného zboží využíváme služeb České pošty, s.p. (balík „Do ruky“).

Osobní převzetí:

Objednané zboží je možno vyzvednout osobně po předchozí dohodě (a úhradě zálohové faktury) na skladě HOP PRODUCTS, Obchodní 25, 434 01 Most - Velebudice. Po nákupu v e-shopu sice bude v objednávce zahrnuto poštovné, ale při zálohové platbě nebude účtováno.

Doprava mimo ČR na území EU

Zásilková služba: cena dopravy na dotaz. Kalkulace ceny dopravy bude provedena dle destinace doručení a následně sdělena zákazníkovi na schválení.

Doprava mimo EU

Zásilková služba: cena dopravy na dotaz. Kalkulace ceny dopravy bude provedena dle destinace doručení.

Ceny dopravy vrámci ČR:

Dobírka:

- při objednávce do 3 kg 110 Kč včetně DPH (95 Kč bez DPH 15%)

- při objednávce nad 3 kg – cena dopravy bude zákazníkovi přepočítaná a navržena ke schválení

Ceny dopravy do EU:

Zásilková služba: cena dopravy na dotaz. Kalkulace ceny dopravy bude provedena dle destinace doručení a následně zdělena zákazníkovi na schválení.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, kterou jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím společnosti HOP PRODUCTS s.r.o.  za účelem splnění objednávky, jsou hromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejmána se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Jedná se zejména o jméno, příjmení, IČ, DIČ, adresa případně místo určení odeslání zboží, telefon, e-mail.  

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy (objednávky) odesláním objednávky.